Το σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση συναισθημάτων στο χώρο εργασίας” ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία! Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή σας.

Published On: February 23rd, 2024 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.