Το BrightSide for Kids είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης, που έχουμε εφαρμόσει ήδη σε συνεργαζόμενα ιδιωτικά σχολεία.

Έχει σαν στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες αναγνώρισης και ρύθμισης των συναισθημάτων των παιδιών, μέσα από δραστηριότητες με τις οποίες αυτά συνδέονται – όπως το θεατρικό παιχνίδι, τη φωτογραφία, την ζωγραφική, το παιχνίδι με μινιατούρες και το ομαδικό brainstorming. Επίσης αξιοποιούνται εργαλεία από την εκπαίδευση PET του Thomas Gordon, καθώς και τεχνικές Mindfulness.

Το Εργαστήριo Αποτελεσματικού Γονέα εκτός από την θεωρητική εκπαίδευση είναι σε μεγάλο βαθμό βιωματικό, αφού η γνώση πέρα από την διάλεξη και το διάβασμα περιλαμβάνει και role plays. Ενθαρρύνει την αυτογνωσία εφόσον μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τα συναισθήματά μας, τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας.

Ο Thomas Gordon δημιούργησε αυτό το σύστημα εκπαίδευσης γονέων έχοντας ως πυλώνες τις βασικές αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης του C.Rogers: ενσυναίσθηση, αποδοχή, αυθεντικότητα.

Πρόκειται για μια εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας, οπότε Οι εκπαιδευόμενοι γονείς αποκτούν περισσότερη επίγνωση, βελτιώνουν τον τρόπο που σχετίζονται με τα παιδιά τους και εξασκούνται σε δεξιότητες αποτελεσματικής αντιπαράθεσης, στην ενεργητική ακρόαση και στην επίλυση προβλημάτων.

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα πραγματοποιείται σε ομάδες στον χώρο μας αλλά και online ατομικά.