Στις διαλέξεις και τα συνέδρια, μιλώ κυρίως για θέματα όπως το εργασιακό άγχος και το job burnout, η αλλαγή καριέρας, η ψυχική ανθεκτικότητα και η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο εργασίας. Επίσης πραγματοποιώ ομιλίες σε θεματικές όπως είναι η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οι σχέσεις γονέων-παιδιών και η αποτελεσματική επικοινωνία.